برنامه مطالعاتی جدید

بزودی برنامه مطالعاتی جدید و متفاوتی برای اولین بار برای داوطلبان صف انتظار

که میانگین تراز آن ها بالای ۴۰ بوده است، ارائه می شود.

@dparseh86

پارسه در کنار شما تا موفقیت

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید