عقب افتادن آزمون رزیدنتی!!!

با توجه به عقب افتادن آزمون رزیدنتی دندانپزشکی به

۲۹ مهر ۱۴۰۰

برنامه مطالعاتی جدیدی برای تمامی همکاران

عزیز از سوی موسسه پارسه ارائه خواهد شد.

 

@dparseh86

 

کسب اطلاعات بیشتر:

 

۰۹۱۲۴۰۰۰۳۵۴

۰۹۱۲۴۰۰۰۳۶۹

۰۲۱- ۸۸۸۸۹۱۵۶

۰۲۱-۸۸۸۷۸۶۶۸

 

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید