برنامه دوره تثبیت نکات مهم آزمون

 

برای اولین بار ” برنامه دوره تثبیت نکات مهم آزمون”

 

با برنامه ای متفاوت جهت موفقیت حداکثری و بازدهی داوطلبان ۱۴۰۰ پارسه

ارائه خواهد شد.

 

شروع دوره درک مفاهیم: ۱۲ شهریور ۹۹

 

گام به گام تا موفقیت با پارسه

 

۰۹۱۲۴۰۰۰۳۵۴

۰۹۱۲۴۰۰۰۳۶۹

۰۲۱۸۸۸۸۹۱۵۶

 

@dparseh86

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید