جدول زمان بندی آزمون های ارزیابی تارگت و اهمیت آن

 

 

به کمک آزمون های ارزیابی تارگت پارسه:

۱.دانسته ها و مطالعات خود را به صورت دقیق و کمّی آنالیز خواهید نمود.

۲.مطالب خوانده شده را مرور و تثبیت می نمایید.

۳. از تارگت خود در مسیر مطالعاتی، به طور مرتب اطلاع پیدا می کنید.

@dparseh86

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید